Technická ochrana majetku

Z hĺadiska technických opatrení nainštalovaná technika pre daný objekt umožnuje:

  • technicky zabezpečiť ochranu majetku
  • stav technickej ochrany kontrolovať
  • ochranu objektu prostredníctvom CCTV kamerového sytému sledovať, zaznamenávať :             1. po obvode objektu                                                                                                                                                                                                                  2. dôležitých miest a objektov
  • Na základe získaných informácii stav a úroveň ochrany ako aj jednotlivých činností vyhodnocovať a prijímať adekvátne opatrenia
  • Vykonávať kontrolu výkonu služby a plnenia si režimových opatrení zo strany bezprečnostných pracovníkov
  • Ušetriť početné stavy pracovníkov potrebné na zabezprečenie ochrany na danom objekte a umožní koordináciu ich činností
  • Úroveň techniky umožňuje činnosť zaznamenať a materiály majú ako dokumentačný tak aj dôkazový význam

Vnesenie techniky do nami zabezpečovaných objektov je v prevažnej miere nákladovou položkou našej spoločnosti bez ekonomického zaťaženia obstarávateľa služieb. Vo vzťahu k obstarávateľovi sa to prejaví v znížení ekonomických nákladov, ktoré by ináč vynaložil ak by bola ochrana objektu zabezpečovaná len klasickým spôsobom prostredníctvom výkonu strážnych pracovníkov a vykonávaním obchádzkovej činnosti i keď i táto činnosť je vo vzťahu k zabezpečovaným objektom potrebná ale jej zastúpenie sa inštaláciou techniky podstatne znižuje.

Vznesenie techniky nami je nezištnou  záležitosťou a jej vnesením sa zvyšuje kvalita nami poskytovaných služieb a tým aj možnosť presadenia sa na trhu služieb, pretože sa to spätne premieta do spokojnosti zákazníka.

Konkretizácia množstva a druhu technických zariadení časové horizonty ich inštalácie je otázkou konkrétnej objednávky.