Kamerové systémy nám možňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať aktuálnu situáciu na objekte a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.
Preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú požiadavkám, náročnosti, veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania a prenosu signálu, odolnosti voči poveternostným podmienkam a pod. Všetky uvedené kritéria by potom mali jednoznačne určiť, či je na danú inštaláciu vhodná analógová alebo IP technológia,  kamery s nočným videním, prisvietením, polohovaným a priblížením (tzv. PTZ systémy) alebo dome kamery, či je výhodnejší záznam videa do PC pomocou digitalizačných kariet alebo na harddisk digitálneho videorekordéra.
Spoločnosť SQUALUS s.r.o. Vám to všetko navrhne, odborne nainštaluje, uvedie do prevádzky a zaručí pravidelný servis, podľa požiadaviek zákazníka.