Pripojením objektu na pult centrálnej ochrany získavate nepretržitú ochranu svojho majetku. Chránený objekt sa zabezpečí inštaláciou

  • pohybových a iných senzorov na základe povahy a potrieb objektu
  • inštaláciou kamerového systému

V prípade narušenia objektu, systém senzorov vyšle poplachový signál na pult centrálnej ochrany, kde operátor vizuálne kamerovým systémom kontroluje objekt a súčasne vyšle zásahovú jednotku aby preverila zabezpečenie objektu, prípadne eliminovala narušiteľa a zaistila ochranu majetku.