Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti  je poskytovanie služieb v oblasti ochrany majetku a to na verejne prístupných miestach, v objektoch, výrobných prevádzkach, pri preprave majetku ako aj komplexná ochrana osôb, zabezpečovanie poriadku pri verejných akciách a podujatiach ako sú zhromaždenia, slávnosti a športové podujatia, na základe komplexného plánu ochrany, realizácie a poradenstva v týchto oblastiach.

Cieľom je poskytnúť komplexné zabezpečenie ochrany osôb a majetku od poradenstva cez zabezpečenie technické a personálne, až po samotnú realizáciu, za dodržania nášho kréda – diskrétnosť, rýchlosť a kvalita.